Sinds 27 oktober 2004 is de Nieuwe Bijbelvertaling in verschillende edities verkrijgbaar, maar nu is de NBV voor het eerst gratis online beschikbaar (mét de deutero-canonieke boeken, die in de katholieke en oosterse-orthodoxe kerken tot het geheel van de Bijbel gerekend worden. 

MET DE BIJBEL CHRISTUS LEREN KENNEN.....

SYMPOSIUM OP 9 maart 2019.

Essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’

Hoe bekend zijn bijbelverhalen nog in ons land? En welke betekenis geven we vandaag de dag aan die verhalen? Over deze vragen gaat de essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’, die deze week verschijnt.

Het is ook de titel van een symposium dat gehouden zal worden op 9 maart 2019. Initiatiefnemers van de bundel en het symposium zijn het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Protestantse Kerk in Nederland.

‘Het is van groot belang dat mensen binnen en buiten de kerk in gesprek gaan rond de Bijbel’, zegt René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk. ‘De Bijbel is tenslotte het bronboek van de kerk. De essaybundel De Bijbel in Nederland geeft inzicht in het gebruik ervan in ons land. We hopen dat de bundel de lezer inspireert om met deze inzichten aan de slag te gaan en het geloofsgesprek rond de Bijbel actief te gaan voeren in zijn of haar omgeving.’

Belangrijkste boek

De Bijbel werd in 2016 verkozen tot het belangrijkste boek van Nederland. Tegelijk bleek vorig jaar uit NBG-onderzoek dat Nederlanders er minder in lezen en er minder goed de weg in weten dan twintig jaar geleden. In de essaybundel geven 16 deskundigen van allerlei achtergrond hun analyse van het bijbelgebruik in onze tijd. Ook reiken ze oplossingen aan om de Bijbel dichterbij te brengen, in én buiten de kerk. De essays zijn van onder meer Erik Borgman, Bas van der Graaf, Désanne van Brederode en Ad van Nieuwpoort. ‘De auteurs maken duidelijk dat de tijd dat bijbelkennis vanzelf sprak, echt voorbij is’, aldus NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Maar ze laten ook zien dat deze situatie vensters opent om de Bijbel op nieuwe manieren tot ons te laten spreken.’

Symposium

Bij het onderwerp van deze uitgave wordt een symposium georganiseerd op 9 maart 2019. Het symposium is bedoeld voor vrijwilligers en professionals die een taak vervullen in de kerk en voor ieder ander die interesse heeft in het thema. Beoogde sprekers zijn PThU-oudtestamenticus Klaas Spronk (‘Het Oude Testament als bron van inspiratie’), Désanne van Brederode (‘Lezen moet je blijven leren’) en Maarten Wisse (synode-nota ‘De Bijbel in het midden – het geloofsgesprek te midden van verschillen’). ‘s Middags worden in een reeks workshops eigentijdse, creatieve en effectieve vormen gepresenteerd om te ontdekken wat de Bijbel kan betekenen. Het symposium wordt – in afwijking van de eerder gecommuniceerde datum – gehouden op zaterdag 9 maart 2019 in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse kerk in Utrecht.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

OVER LECTIO DIVINA (Enzo Bianchi)

The Bible is an ancient, enigmatic text from a culture vastly different from our own, and most of us find it hard to read. How then can we understand its importance to the Church, and how can it enrich our Ives?

Central to Iectio Divina is the conviction that to read the Bible faithfully and prayerfully is to learn an art. It is also to be in community, and to enter into dialogue with the God who speaks to each of us through the biblical page. In this inspiring volume, Enzo Bianchi touches on some of the key insights in the history of Christian biblical interpretation - from the brilliant thinker Origen in the third century to the development and refinement of historical criticism and related approaches in the modern era. He explains low to do [ecffo divine and understand its four 'moments' - lectio, meditatio, oratio, contemplatio.

This is not simply a book about how to approach the Bible because Scripture ultimately leads us beyond itself - to the truth and mystery of Christ that can never be captured fully in the written word.

Praise for the author's Words of Spirituality

There is nothing "same old, same old" about this book of thematic readings. It introduces itself with humility and engages the reader at a profound level. Bianchi's insight, and gentle, intelligent approach, remained with me long acer reading.' Christianity

and God, Where Are You?

[In] this remarkable little volume . . . Enzo Bianchi's meditation on the Elijah story is absolutely captivating . . . God, Where Are You? is the work of a Christian who loves the Old Testament and demonstrates how it can speak to us today. It should be read very slowly and reflectively.'

The Tablet

Lectio Divina

De Bijbel is een eeuwenoud Boek dat daarom vragen oproept. Je moet je oefenen in het gebruik. We kunnen niet zonder het lezen van de Bijbel. Die is immers voor  de Kerk en haar Liturgie en voor het gebed van de christengelovige  de belangrijkste bron en hulp. De prior van de gemeenschap van vrouwen en mannen in het Italiaanse Bose, Enzo Bianchi,  heeft daarom een vlot leesbaar boekje geschreven over 'lectio divina'. Zo wordt vanouds  het lezen van de bijbel genoemd. In vele talen vertaald maar (nog?) niet in het Nederlands.  Rowan Williams, de vorige aartsbisschop van Canterbury, schreef er een voorwoord bij. Dat laat al zien hoe breed dit nog geen 100 pagina's tellende boekje verspreid is. 

* Bianchi, Enzo, Lectio Divina. From God's Word to Our Lives. Foreword by Rowan Williams. London 2015
* Burggraeve, Roger. Hoog tijd voor een andere God. Bijbels diepgronden naar de ziel van ons mens-zijn. Leuven 2015