Taizé in Utrecht november 2017

Nederlandse broeders van Taizé in Utrecht

 

De Nederlandse broeders Jasper en Sebastiaan van de oecumenische kloostergemeenschap Taizé bezoeken van 12 t/m 23 november diverse plaatsen in Nederland. Op 16 november waren de broeders in ‘De Wijkplaats’ in Utrecht-Lombok. In Utrecht worden al sinds 1996 Taizé gebedsdiensten gehouden. De Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts was op uitnodiging van broeder Sebastiaan ook bij dit Taizégebed in ‘De Wijkplaats’ aanwezig.

Ook de priesterstudenten van het Ariënsinstituut en hun spirituaals pater Ward Biemans sj en oud-deken Henk van Doorn (tevens bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene) namen deel aan de ontmoeting en het gebed. Mgr. Woorts: “Er waren iconen opgesteld met vele kaarsjes, de meeste aanwezigen zaten tijdens de bijeenkomst op de grond. Na afloop sprak broeder Sebastiaan de aanwezigen toe. Mij trof het aandachtige gebed van zo’n flinke groep jongeren met elkaar, katholieken en protestanten, in het bijzonder door de herhaling van de gezangen die de Heer prijzen en de Heilige Geest aanroepen.”

 

Taizé is een klein dorpje in de Bourgogne (Frankrijk). In 1940 stichtte broeder Roger hier een communiteit, waarin verzoening en gemeenschap centraal staan. De gemeenschap telt inmiddels broeders van protestantse en katholieke afkomst uit ongeveer twintig verschillende landen. Ook elders in de wereld zijn Taizégemeenschappen ontstaan.
De gemeenschap in Taizé is uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor jongeren van over de hele wereld. De broeders proberen de jongeren te helpen antwoorden te vinden op vragen naar de zin van hun leven. De jongeren komen meestal voor één week en nemen deel aan de gebeden (drie maal per dag), de maaltijden en andere activiteiten zoals discussiegroepen. Een langer verblijf is echter ook mogelijk.
Elk jaar wordt ook een Europese Taizé jongerenontmoeting gehouden. Deze vindt plaats van 28 december 2017 tot 1 januari 2018 in het Zwitserse Basel. Vanuit de hele wereld komen jongeren naar deze ontmoeting, ook vanuit Nederland. De verwachting is dat zo’n 15.000 jongeren naar Basel komen. Eerder was Rotterdam gaststad van deze Europese Taizé ontmoeting.

De Reformatie herdenken en vieren

Van Conflict naar Gemeenschap * Herdenken van Reformatie 1517 door Katholiek en Protestant

Over Spiritualiteit gesproken! Een nieuwe Geest in de oecumene

In 2017 herdenken protestanten en katholieken samen terugblikken op het begin van de Reformatie in 1517. Deze herdenking zal anders zijn dan alle voorgaande eeuwfeesten (!) omdat de verhoudingen tussen de kerken dankzij de oecumenische dialogen van de afgelopen 50 jaar wezenlijk veranderd zijn. Gedeeld wordt ook het besef dat de kerken in de 21e eeuw voor dezelfde, grote uitdagingen staan.Ten behoeve van een oecumenische herdenking van het begin van de Reformatie publiceerde de Luthers/Rooms-Katholieke Commissie voor Eenheid in 2013 het document From Conflict to Communion. De tekst is inmiddels in 11 talen vertaald. De Nederlandse vertaling kwam tot stand op initiatief van de gezamenlijke werkgroep van de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland die werkt aan de voorbereiding van de oecumenische herdenking van de Reformatie in Nederland. De Katholieke Vereniging voor Oecumene verzorgde de uitgave. Behalve digitaal is het boekje ook in druk beschikbaar. het is voor € 7,50 (ex. porto) te bestellen via secretariaat@oecumene.nl  

Klik hier voor de digitale versie

Zijn we allen protestanten? Nederlandse katholieken en de reformatie. Studiemiddag naar aanleiding van 500 jaar reformatie Center for Catholic Studies, FTR.

13 oktober 2017 Radboud Universiteit, Grotius gebouw 1.075

Er is dit jaar in Nederland terecht veel aandacht voor het feit dat Luther 500 jaar geleden zijn stellingen tegen een kerkdeur spijkerde. Daarmee werd het startsein voor de Reformatie gegeven. Op dit symposium wil het Center for Catholic Studies van de Radboud Universiteit aan de viering van de Reformatie een eigen bijdrage leveren. Er wordt wel gezegd dat Nederlandse katholieken ‘protestantse’ katholieken zijn, in ieder geval degenen die van boven de rivieren komen. Maar wat was eigenlijk de invloed van de Reformatie op het katholicisme in het algemeen en Nederlands katholicisme in het bijzonder?
In een 3 tal lezingen wordt vanuit verschillende perspectieven op deze vragen in gegaan.

Van katholiek naar Rooms Katholiek: een paradox?
Dr. Dick Akerboom, theologie historicus en oecumenicus, zal ingaan op de paradox dat vanwege de Reformatie het katholicisme zich tot Rooms-Katholicisme ontwikkelde. Ten opzichte van de Reformatie diende de kerk van Rome immers voor het eerst tot een meer afgebakende en welkomschreven identiteitsbepaling komen. Dat bleek niet zonder problemen en de effecten van dat proces zijn tot vandaag merkbaar.

De uitvinding van de burgerlijke stand
Dr. Gian Ackermans, kerkhistoricus en kerkjurist, spreekt over de noodzaak tot aanpassingen in de kerkelijke en uiteindelijk ook burgerlijke wetgeving waartoe de Reformatie noopte. Zaken die ook van invloed waren op het dagelijks leven van mensen Om welke kwesties ging het hier, zowel aan katholieke als aan reformatorische en burgerlijke kant?

Katholieke schil of pit? Protestantse kenmerken van Nederlandse katholieken in de 19e en 20e eeuw
Dr. Hans Krabbendam, historicus en directeur Katholiek Documentatie Centrum, stelt vanuit zijn expertise en interesse in ‘religieuze culturen’ de vraag of je kunt spreken over een typisch Nederlandse katholieke cultuur. In hoeverre weerspiegelt zich daarin de invloed van het Nederlands protestantisme wanneer je dit bijvoorbeeld vergelijkt met het katholicisme in de VS.

Programma opzet
14.00 Welkom en opening prof. Daniela Müller.
14.10 dr. Dick Akerboom: Van Katholiek naar Rooms-Katholiek: een paradox?
lezing en vragen, gesprek met een lezing (40 minuten paper)
15.00 kort koffie/thee
15.15 dr. Gian Ackermans: De uitvinding van de burgerlijke stand
inclusief napraten (30 minuten paper)
15.50 Hdr. ans Krabbendam: Katholieke schil of pit? Protestantse kenmerken van Nederlandse katholieken in de 19e en 20e eeuw
inclusief napraten (30 minuten paper)
16.20 Plenum: Nederlands katholieken en de reformatie
16.40 Afsluiting en drankje

Het symposium is gratis toegankelijk, aanmelding is noodzakelijk via m.dehaardt@ftr.ru.nl

(Van) Wie is Willibrord?

.