30 november: Internationale dag tegen de doodstraf,

De internationale dag Cities for life is de grootste internationale actie van de beweging voor afschaffing van de doodstraf. De dag wordt jaarlijks gehouden op 30 november, de datum waarop het groothertogdom Toscane als eerste ter wereld de doodstraf afschafte. Het Colosseum in Rome is symbool geworden van de strijd voor afschaffing van de doodstraf. Het Colosseum wordt behalve op 30 november ook speciaal verlicht wanneer een belangrijke stap is gezet op de weg van afschaffing en een moratorium op de doodstraf ergens in de wereld.

vrijdag | 1 december 2017

  • 20:00 - 21:30
  • Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
 In honor of Cities for Life, an international day against the death penalty, organized by the Community of Sant’Egidio, we present you with Marietta Jaeger’s story. Though her 7-year-old daughter was kidnapped and murdered, she chose to oppose the death penalty for the perpetrator, a psychiatric patient.

In het kader van de actie ‘Cities for Life’, een internationale dag tegen de doodstraf, georganiseerd door de Gemeenschap van Sant’Egidio, vertelt Marietta Jaeger uit de Verenigde Staten haar verhaal. Haar 7-jarige dochter werd ontvoerd en vermoord. Desondanks verzette zij zich tegen de doodstraf voor de dader, die een psychiatrisch patiënt was.

Main language: English

Free entrance

Flyer English 

Flyer Nederlands                           

De internationale dag Cities for life is de grootste internationale actie van de beweging voor afschaffing van de doodstraf. De dag wordt jaarlijks gehouden op 30 november, de datum waarop het groothertogdom Toscane als eerste ter wereld de doodstraf afschafte. Het Colosseum in Rome is symbool geworden van de strijd voor afschaffing van de doodstraf. Het Colosseum wordt behalve op 30 november ook speciaal verlicht wanneer een belangrijke stap is gezet op de weg van afschaffing en een moratorium op de doodstraf ergens in de wereld.

Afgelopen jaar werd de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein in Amsterdam groen verlicht met de tekst “Nee, tegen de doodstraf”.  Amsterdam spreekt zich hiermee als gemeente uit voor afschaffing van de doodstraf en sluit zich aan bij de wereldwijde campagne Cities for life – Steden tegen de doodstraf. Deze campagne wordt sinds 2002 georganiseerd door de Gemeenschap van Sant’Egidio.

De kerk heeft zich op vele wijzen uitgesproken tegen de doodstraf. In Europa is de afschaffing voorwaarde om toe te kunnen treden tot de Europese gemeenschap.

Doodstraf

DOODSTRAF ONTOELAATBAAR!! Onverenigbaar met het Evangelie 

Ongeacht de ernst van het misdrijf blijft de doodstraf ontoelaatbaar omdat zij de onschendbaarheid en waardigheid van de persoon aantast. Zij is onverenigbaar met het Evangelie, verklaarde paus Franciscus tijdens de viering van de 25ste verjaardag van de publicatie van de Nieuwe Katechismus van de Katholieke Kerk.

 De uitspraak is opmerkelijk omdat de doodstraf in de katholieke traditie en in de Katechismus, ook in de laatste editie die nog tijdens het pontificaat van paus Joannes Paulus II tot stand kwam, niet "per definitie" wordt uitgesloten. Franciscus wil nu uitdrukkelijk dat de Katechismus in die zin wordt aangepast, omdat de boodschap van Jezus in de loop der tijd dankzij de levende Geest van God beter wordt verstaan.  

In de landen van de Europese Gemeenschap is dat ook in wetgeving vastgelegd. Daarbuiten nog niet overal. Daarom is het goed dat nog duidelijker geformuleerd wordt wat de katholieke geloofsovertuiging op dit punt is. (vd) 

Uit het partijprogramma van de SGP.

"De visie van de SGP op de doodstraf berust op wat de Bijbel zegt over de roeping, die de overheid heeft tot herstel van het geschonden recht. De mens is geschapen naar het beeld van God. Vanuit dit vertrekpunt - de hoge waardigheid van de mens als beelddrager van God - volgt dat de overheid (rechter) gerechtigd is om bij ernstige levensdelicten de doodstraf toe te passen. Lees hier meer.

Uit toespraak van de bisschop van Rome, paus Franciscus.

Katholieke Kerk en doodstraf

Paus Franciscus heeft in een toespraak in oktober 2014 tijdens een internationaal congres over strafrecht, opgeroepen om de doodstraf wereldwijd af te schaffen. Hij verklaarde dat het moeilijk voor te stellen is dat er geen andere middelen dan doodstraf zouden zijn om de samenleving te beschermen tegen zware misdadigers.

De catechismus van de Katholieke Kerk zegt dat de doodstraf alleen toelaatbaar is als dit de enige mogelijke manier is om de samenleving te beveiligen. Dat is eigenlijk niet meer aan de orde in de tegenwoordige tijd. Alle christenen en alle mensen van goede wil worden opgeroepen om niet alleen te strijden tegen de doodstraf maar ook om de situaties in gevangenissen te verbeteren uit resprect voor de menselijke waardigheid, ook voor die mensen die van hun vrijheid beroofd zijn. De tendens is gericht op straf, maar er zijn meer dingen van belang dan straf alleen, aldus de Paus.

 

Wat de katholie Kerk erover leert 

De doodstraf is ontoelaatbaar!! Het is een aanslag op de onschendbaarheid en de waardigheid van de mens! Dat leert de katholieke Kerk en is ook het beleid in veel landen.
En wat doet president Trump? Vandaag in het nieuws. Hij blijft bij zijn voornemen en voert dat nu uit!

Recourse to the death penalty on the part of legitimate authority, following a fair trial, was long considered an appropriate response to the gravity of certain crimes and an acceptable, albeit extreme, means of safeguarding the common good.
Today, however, there is an increasing awareness that the dignity of the person is not lost even after the commission of very serious crimes. In addition, a new understanding has emerged of the significance of penal sanctions imposed by the state. Lastly, more effective systems of detention have been developed, which ensure the due protection of citizens but, at the same time, do not definitively deprive the guilty of the possibility of redemption.
Consequently, the Church teaches, in the light of the Gospel, that “the death penalty is inadmissible because it is an attack on the inviolability and dignity of the person”,[1] and she works with determination for its abolition worldwide.