Commissie over vrouwelijke diakens officieel opgericht

Paus Franciscus heeft vandaag de commissie over vrouwelijke diakens officieel opgericht. Hij had dat al op 12 mei aangekondigd. De oprichting gebeurt op vraag van de Internationale Unie van Hogere oversten van Vrouwelijke Religieuzen (UISG). Tegelijk heeft de paus de twaalf leden van de commissie, onder wie verschillende zusters en vrouwelijke theologen, aangesteld. De commissie wordt geleid door de jezuïet Luis Francisco LadariaFerrersj, de secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer. Ook de Belgische professor Bernard Pottiersj.  wordt lid van de commissie. De commissie heeft geen Nederlandse leden. Het ambt van diaken is een van de wijdingsambten in de vroegchristelijke Kerk. Een diaken mag in de eucharistieviering het evangelie lezen en preken, catechese geven, de doop toedienen en kerkelijke getuige zijn bij een huwelijk. Daarnaast kan een diaken ook een parochie leiden als een priester niet beschikbaar is.De commissie krijgt de opdracht om een onderzoek in te stellen naar het diaconaat voor vrouwen in de vroege Kerk. Het is niet haar opdracht om de mogelijke toelating van vrouwen tot het diaconaat te onderzoeken. Paus Franciscus zei eerder al dat verschillende pausen de wijding van vrouwen tot priester hebben uitgesloten. Hij zei toen ook dat vrouwen in die tijd voor zover hij weet niet tot diaken werden gewijd op de manier waarop wij de wijding vandaag verstaan. Maar het is goed dat er een commissie komt die daarover opheldering brengt. 

Volgens tegenstanders van de wijding van vrouwelijke diakens zou niets nog de wijding van vrouwen tot priester kunnen tegenhouden als ze tot diaken kunnen gewijd worden. 

 

 

Gesprek over priesterwijding van vrouwen gaat door

In Nederland wordt er nog (maar) nauwelijks over gesproken. Elders in de wereld is dat anders en lijkt er juist steeds meer - ook door bisschoppen - over gesproken en geschreven te worden. Het meest over de wijding van gehuwde mannen tot priester. Logisch. In de met Rome verbonden Grieks-katholieke kerken het gebruikelijk is dat de priesters getrouwd zijn. Het gesprek over de diakenwijding van vrouwen komt ongetwijfeld ook op gang, nu vanuit Rome zich daar een brede commissie op verzoek van de paus zich er mee gaat belasten. De priesterwijding van vrouwen zal nog wel even op zich laten wachten. Daarover zal kerkbreed het gesprek in de universele kerk op gang moeten komen. Ook oecumenisch heeft het haken en ogen. Het in de pas blijven lopen met de kerken in het Oosten, met name de orthodoxe kerken is een groot goed. Dat wil niet zeggen dat het denken erover stil gezet zou kunnen worden. Dat zou een slechte (en onmogelijke!) zaak zijn. In Belgie is het gesprek over het vrouwelijk priesterschap al aardig van de grond gekomen, blijkens berichten in het schitterende katholieke weekblad Tertio. Op veel plaatsen blijkt dat "theologische onderbouw van het exclusief mannelijke priesterschap rammelen aan alle kanten en de overgrote meerderheid van de gelovigen niet langer overtuigen".