WAAR JE WEL EEN WEEK OVER KON NADENKEN!

12. "De liberale principes worden niet meer uitgedaagd". Dat staat boven het openingsartikel in Tertio van 4 maart over het boekje van Bas Heijne: MENS/ONMENS. Het begint met: "Het is een kleinood....maar wat een kanjer.  Helder schetst de Nederlandse successchrijver de samenhang tussen de hete hangijzers van deze tijd: waarheid, identiteit en mensheid in een gepolariseerde wereld"."    

Heijne schrijft: "Ik ben niet gelovig, maar ik begrijp mensen die alleen maar inbeuken tegen religie niet. Als religie betekenis geeft aan het mysterie van het zijn en de sterfelijkheid, en daardoor iemands leven zin geeft, wie kan daar dan tegen zijn? Maar religie kan ook een regide, hatelijke, gesloten, beperkte reductie of aanfluiting van het leven zijn. Als de beelden verharden wordt verbeelding inbeelding!"

WAAROM WE DANKBAAR MOETEN ZIJN NU TERTIO 20 JAAR BESTAAT EN VOLGENS VELEN HET BESTE KATHOLIEK CHRISTELIJK WEEKBLAD IN ONS TAALGEBIED IS GEWORDEN. 

11. De ontkerkelijking en de religieuze ontbossing houden aan, de media hebben nog minder expertise in huis over legigie, de politiektracht godsdienst naar de privésfeer te verbannen, positieve verhalen en getuigenissen van gelovigen vinden geen gehoor en de ethische debatten blijven de gemoederen beroeren! Alleen faits divers en schandalen komen in het nieuws, het positieven van het geloof krijgt nauwelijks aandacht en diepgaande analyses over de rol van religie in de samenleving bij ons en wereldwijd, blijven uit. DAAROM IS EN BLIJFT TERTIO BROODNODIG OM MET KENNIS VAN ZAKE TE INFORMEREN OVER GELOOF EN OM DOOR EEN CHRISTELIJK BRIL NAAR DE ACTUALITEIT TE KIJKEN, "de tekenen van de tijd te lezen in het licht van het Evangelie". Geëngageerd en constructief. Wie dat vandaag doet, zwemt tegen de sroom in, maar tegendraads zijn en een tegenstem bieden betekent niet "tegen"alles en iedereen zijn, verre van dat!

OVER VERBEELDING (lees ook nr 4)

10. In Homo Deus oppert Yuval Harari dat de goddelijke kracht die de mens zichzelf toeschrijft, hem ook wel eens fataal zou kunnen worden. Wie vreest dat stiekem niet? In ieder geval frommelen we de angst voor de catastrofale gevolgen van onze exploitatie van natuur, dieren en aarde zoveel mogelijk weg.......We moeten met andere ver.halen komen dan de gangbare lofzangen op individualisme en onderlinge concurrentie, van 'ieder voor zich' en hebzucht als deugd. Die ontketenen juist onze gewelddadige krachten. Wat we dringend nodig hebben zijn wat de zoöloog en activist George Monbiot "herstelverhalen" noemt. Verhalen die overtuigend naar voren brengen wat wij ook en vooral zijn: wezens die in staat zijn tot altruisme, samenwerking en wederzijdse hulp. 

Zonder machtige, nieuwe herstelverhalen kan volgens Montbiot de hoogst noodzakelijke politieke en religieuze transformatie niet plaats vinden en loopt alles vast'.De VERBEELDING dus, als ons enige en essentiële redmiddel. Alleen de verbeelding stelt ons in staat om om nieuwe, overstelpende herstelverhalen te bedenken en uit te dragen.

Anna Tilroe, kunsthistoricus, vm hoogleraar kunst & cultuur Radbouduniversiteit. Nijmegen in NRC za.22 februari 2020. Opinie en Debat.p 06 en p 07

  KLUNGELS  

9. ..... In alle beroepen bestaan er
klungels. Elke voetganger kan
doodgaan als hij niet weet
wat een zebrapad is.

Tomaz Salamun. In de VK 22 februari 2020.Boeken.p.12

"GELOVEN GAAT VIA DE MUZIEK"

8. De nieuwe organist van de St.-Baafskathedraal in Gent - Nicolas De Troyer - vertelt in Tertio: "Het was voor mij een droom en ik vind het tevens een eer. Dat is wellicht de artistiek-religieuze motor in mij. De liturgische kant speelt een belangrijke rol. Liturgie is een samenspel van woorden en muziek. Geloven gaat voor mij via de muziek. Het eindwerk van mijn voortgezette orgelstudies bestond uit een orgelrecital. Onder de titel Licht en Verrijzenis draaide het om een vers uit de Apokalyps. Het recital was bijna een transcendente ervaring. Met de muziek draag ik bij aan het gebed van wie meeviert. Muziek is als het ware de universele tekst die de heilige teksten mee helpt te communiceren. Als organist interageer met wat aan het altaar gebeurt. Je antwoordt met wat je speelt...N.De Troyer in Tertio 12 februari 2020.p.16

DE PUBLIEKE OPINIE IS VAKKUNDIG BEWERKT IN DE RICHTING VAN HET AANVAARDEN VAN DE 'GOEDE DOOD' ALS OPPERSTE TEKEN VAN ONZE HUMANE BESCHAVING.

7. "En de kerk die het leven en de menselijke waardigheid van het begin (van het leven) tot het einde verdedigt, wordt verdacht gemaakt. Zij (de kerk) oefende zogezegd druk uit op het openbaar ministerie om tot vervolging over te gaan. Maar "nooit zal een pastoor in onze plaats beslissen", beklemtoont schrijver Tom Naegels....Gelukkig liggen 2000 jaar duistere middeleeuwen achter ons en is de BENELUX VOORLOPER in gelegaliseerde Euthanasie. Toch vreemd dat de rest van de wereld niet snel volgt ..." E.van Lierde in Tertio. 5 februari 2020 p.1.

HOOR HET OOK EENS VAN EEN ANDER: HERMAN FINKERS .

6. "Mensen zijn bij de 'Missa in Mysterium' in een andere sfeer...Mensen zijn echt geraakt, wijzelf ook, het raakt kennelijk een snaar, die klaar lag om beroerd te worden....Overgave denk ik, aan het ritueel, erdoor worden opgenomen, erin verdwijnen. Er wordt tussendoor niet gesproken, er is wel een preek, maar die staat in het boekje. Dat is bedoeld om elke persoonlijkheid uit het ritueel te halen. Als je een voorganger hebt die iedereen welkom heet, "fijn dat u er bent", dan staat die persoon(lijkheid) tussen jou en God. Hier lost de priester op in het ritueel. Zelf ben ik bijna onzichtbaar achter op het priesterkoor". Herman Finkers in VK Magazine 8 feb.2020. p.12

Een van de nieuwjaarswensen die ik kreeg begon zo: "Verbeelden, fantaseren is een kunst". Je moet het blijven oefenen anders verleer je die kunst! Onze wereld wordt steeds fantasielozer. Er wordt ook minder gelezen. En lezen - ook Bijbellezen - is een activiteit waarin fantasie een grote rol speelt. We hoeven ons haast niet te verbeelden. Alles komt op het scherm. Zo wordt onze verbeelding gedoofd. In het bibelboek Spreuken lezen we al: "Waar het visioen (de verbeelding!) ontbreekt verwildert het volk"(Spr.29,18). Dank aan de pastoraal werker die me dit schreef in zijn Kerst/Nieuwjaarswens. Ik wil proberen iedere week te laten zien dat er nog mensen zijn met "verbeelding". In de goede zin van het woord! Hieronder vind je al enkele voorbeelden.  

GELIJKWAARDIGHEID VAN MENSEN, los van de opsplitsing in gendercategorieën.

5. "Ik denk dat de gelijkwaardigheid van mensen grondig moet worden herdacht vanuit de menselijke persoon, los van de opsplitsing in alle mogelijke gendercategorieën. Het houdt werkelijk geen steek dat we ons in de kerk blijven voorhouden dat iemands chromosomen - een biologisch X- of Y- chromosoom - bepalend zijn voor de manier waarop hun levensweg en hun roeping door de heilige Geest vorm kunnen krijgen. Laat ons het punt bereiken waarop we zeggen: voor het Rijk Gods moet veel werken worden verzet en iedereen moet er aan mee kunnen helpen. Laat de vrouwen die er bedreven in zijn doen wat ze graag willen doen en wat nodig is". Aldus prof.Cecilia Gonzáles - Andrieu, Hoogleraar theologie Loyola Marymount University. Los Angeles. in Weekblad Tertio. 29 jan.2020. p.3

GELIJKWAARDIGHEID VAN MENSEN, los van de opsplitsing in gendercategorieën.

5. "Ik denk dat de gelijkwaardigheid van mensen grondig moet worden herdacht vanuit de menselijke persoon, los van de opsplitsing in alle mogelijke gendercategorieën. Het houdt werkelijk geen steek dat we ons in de kerk blijven voorhouden dat iemands chromosomen - een biologisch X- of Y- chromosoom - bepalend zijn voor de manier waarop hun levensweg en hun roeping door de heilige Geest vorm kunnen krijgen. Laat ons het punt bereiken waarop we zeggen: voor het Rijk Gods moet veel werken worden verzet en iedereen moet er aan mee kunnen helpen. Laat de vrouwen die er bedreven in zijn doen wat ze graag willen doen en wat nodig is". Aldus prof.Cecilia Gonzáles - Andrieu, Hoogleraar theologie Loyola Marymount University. Los Angeles. in Weekblad Tertio. 29 jan.2020. p.3

BREXIT EN MARIA LICHTMIS

4. Farage - die man van DE Brexit - denkt terug aan Hendrik VIII die 500 jaar geleden de breuk met de Kerk van Rome veroorzaakte. "Er is geen weg terug meer" denkt hij. Maar in de VK schrijft Patrick van IJzendoorn aan het eind van zijn column: "Juist op Brexit Day ben ik in de Anglicaanse kerk, waar de school van mijn zoontje samenkomt voor de Maria Lichtmis. De fameuze Tudorkoning met zijn zes vrouwen mag dan met "Rome"hebben gebroken, de katholieke feestdagen bleven gewoon gehandhaafd. Na de breuk van Boris met Brussel zal het niet veel anders zijn. DE BRITTEN BLIJVEN GEWOON EUROPEANEN." (VK 01.02.2020)

VERGEVING

03. "Als ik 's nachts wakker word, overdenk ik alles en dan vind ik de meeste dingen eigenlijk niet zo oké. Dat heeft vooral met mezelf te maken. Ik ben absoluut niet tevreden over hoe ik bepaalde dingen in mijn leven heb opgelost. Daarvoor vraag ik vergeving. Ik bid meerdere keren per dag, dat deed ik als kind al. Christus is altijd een idool voor me geweest, dat heeft me geholpen. En nu ook. Ik bid altijd , want dat doet zeer.".... Als er een hemel is dan mag ik misschien achteraan zitten, maar het wordt geen loge." (Rob de Nijs. VK 18.01.2020)

DE VAKANTIE MOET OP DE SCHOP

02. "Maak een vakantie - CO.2-budget!" We installeren zonnepanelen, eten minder vlees en scheiden ons afval. Maar minder op vakantie? Dat is een ander verhaal. Want reizen is verrijkend. Toch moet ons vakantiegedrag op de schop. Maar hoe? . (VK.11.01.2020)

WIE ZIJN WIJ?

01. De bisschop van Rome, paus Franciscus, brak in de eerste preek van 2020 een lans voor migrantenmoeders, die met hun kinderen wanhopig gevaarlijke reizen maken om ze een betere toekomst te bieden:  "Hier aangekomen, worden ze beoordeeld door mensen met een volle maag, veel eigendommen en een leeg hart". (VK.02.01.2020)

GELOVEN IS "OVERGAVE EN KWETSBAARHEID"

00. Rapper Typhoon. "Ik heb altijd een God awareness gehad, maar religie heeft het bijna kapotgemaakt voor me. Weet je, we hebben het geloof van Jezus Christus, maar ik heb altijd geleerd dat er iets tussen Hem en mij in moet staan, een instantie die vertelt hoe je het moet doen. Religie kan houvast bieden. Ik denk dat we dingen moeten institutionaliseren om ze te begrijpen, om er controle over te hebben. Maar als je het houvast als "de waarheid" gaat zien, doe je jezelf tekort. Daadwerkelijk geloven betekent vertrouwen, en overgave, en daar heb je kwetsbaarheid voor nodig, elke dag weer." (NRC.22.12.2019)