september 2020: STILTECENTRUM in HOOG CATHARIJNE nog tijdelijk op een andere plaats

Zo was het. Wat wordt het nu ????

Alweer een half jaar is het Stiltecentrum op provisorische wijze gevestigd in een ruimte tussen Altbert Heijn en de Etos en tegenover de HEMA. Dankzij Ilona Welleman en Henk Korff en een aantal andere vrijwilligers is dat mogelijk geweest. Zij hebben niet stil gezeten. Dat laat het zojuist verschenen Jaarveslag 2019 - 2020 zien.

Jammer genoeg zal het nog even duren voordat het Stiltecentrum mét de "bidplek" in gebruik genomen kan worden. Er wordt op gerkend dat het aan het begin van het kerkelijk jaar - de Advent - mogelijk zal zijn.

NB: Wanneer je ook bereid bent om een dag-deel mee te werken dan ben je van harte welkom. Op di en wo tussen 12.00u en 14.00u is er meestal iemand aanwezig. 

IN GEBED DE WERELD ROND ANNO DOMINI 2020.

De Wereldraad van Kerken, gesteund door het pauselijk secretariaat ter bevordering van de eenheid van de christenen, geeft ieder jaar wekelijks informatie over een gebedsintentie voor een bijzondere regio of land. Er is veel literatuur over.

Belangrijke websites met meer informatie zijn:

In God's Hands: The Ecumenical Prayer Cycle

DE VOORBEDEN WEEK NA WEEK

 EN DAN NOG DIT: Wat is het toch jammer dat de kerken die lid zijn van de Wereldraad van kerken zo weinig ingegaan zijn op het verzoek om iedere zondag in de voorbede te bidden voor een land volgens een vast rooster. Ook het pauselijke secretariaat voor de eenheid van de christenen heeft de  met Rome verbonden katholieke kerken daar om gevraagd. Helaas blijven ook hun bisdommen en parochies in gebreke. Lees hier (wereldraad) en hier (Nederlands) meer.

 

Het ONZE VADER zingen.

De heer Wouter van Belle, de organist van de Utrechtse Sinte CatharinaKathedraal, heeft de gewijzigde vertaling van het Gebed des Heren van muziek voorzien.  Wanneer u hierboven klikt op ONZE VADER dan kunt u er nader kennis mee maken. In de stad Utrecht wordt het al in enkele kerken gezongen. Het is trouwens opmerkelijk dat het bidden van de nieuwe versie van het Onze Vader zo snel ingeburgerd is. Een "opstapje" blijkt te zijn: 'schuld' is geworden 'schulden'. Als je die meervoudsvorm gebruikt dan ben je gewaarschuwd dat je 'aan onze schuldenaren' en 'breng ons niet in beproeving' zegt.