Van het NIEUWE normaal een GROEN NORMAAL maken!

De coronacrisis 2020 heeft een enorme invloed op ons leven. We moeten allemaal wennen aan "het nieuwe nomaal". Is dat "business as usual" maar dan met een mondkapje of is dit een een "wake-up call" om te werken aan een daadwerkelijke verandering?  De patriarch van het westen, Paus Franciscus, heeft tijdens de eerste paar maanden van de pandemie preken gehouden, waarin hij zei: "Corona heeft onze kwetsbaarheid en valse zekerheden bloot gelegd. De toekomst ziet er grimmig uit als we ons leefmilieuw verwoesten. Maar als we de handen ineen slaan, nu tijdens de coronacrisis en later tijdens andere crises, kunnen we fundamentele verandering teweeg brengen. Laten we in onszelf de antilichamen vinden van rechtvaardigheid, naastenliefde en slidariteit". 

De patriarch van het Oosten, Bartholomeus, staat bekend als een van de voornaamste leiders van de milieubeweging.  Voormalig Vice President Al Gore noemde hem de Groene Patriarch. Hij gaat ervan uit dat na de breuk tussen wetenschap en godsdienst de mensen de natuur steeds meer zien als een vreemd lichaam. Dat heeft geleid  tot de overexploitatie van de natuurbronnen en de mens heeft zich vervreemd van zijn oorspronkelijke roeping om voor de natuur te zorgen als Gods rentmeester. De redding van onze planeet is voor patriarch Bartholomeus bij uitstek een morele opdracht en niet alleen een kwestie van technologie.

 

Een groene kerk en een groene parochie!

Wie weet hoeveel katholieke kerken er zijn die deze bijzondere onderscheiding hebben verworven? Hier vind je meer informatie:

www.groenekerken.nl  

 

De Evangelische Kerk van Duitsland (EKD) heeft bekendgemaakt dat er in Duitsland momenteel meer dan 300 erkende fietskerken zijn. Het gaat om kerken met bijzondere faciliteiten voor fietsers en waar de fietsers worden uitgenodigd om een moment van rust en bezinning te houden. De eerste fietskerk werd al in 2001 in Friedrichroda (Thüringen) geopend.

 

Om in Duitsland als fietskerk erkend te worden moeten de kerkgebouwen minstens van Pasen tot 31 oktober toegankelijk zijn, moeten er picknickbanken, fietsrekken, een drinkwaterfontein en sanitair voorzien zijn en moet er informatie te vinden zijn over de plaats en lokale bezienswaardigheden. Tegenwoordig wordt vaak ook een oplaadpunt voor elektrische fietsen voorzien.

 

In België was de kerk van Sint-Anna-ten-Drieën op Linkeroever in Antwerpen de eerste fietskerk. De fietskerk van Onkerzeel (Geraardsbergen) heeft een eigen fietsmuseum.

 

Opmerkelijk is dat katholieke parochies zich op dit onderwerp veel minder maifesteren dan protestantse gemeenten. Voorzover bekend zijn dit de katholieke parochies in ons land:

1.St.-Petrus Canisiuskerk, Molenstraat, Nijmegen 2.St.-Jan de Doperkerk, Hoofddorp. 3.Ste Catharinakerk van Woudenberg (St.-Maartenparochie). 4.St.-Jan de Doperkerk, Boskoop 5.OLV.Tenhemelopnemingkerk, Houten 6. St.-Petrusbandenkerk, Driebergen-Rijsenburg

Het Startpakket voor een parochie of klooster 

In het aartsbisdom Utrecht is de eerste groene  kerk de Ste Catharinakerk van Woudenberg (St.-Maartenparochie) nu gevolgd door de OLV Tenhemelopnemingkerk in Houten, St.-Petrusbandenkerk, Driebergen-Rijsenburg. Er zijn ook groene kloosters: Abdij Koningsoord (Oosterbeek - Trappistinnen); Klooster (Huissen - Dominicanen);

Het Groene Kloosterhuis

Nieuwe 'kloosterlingen' voor Kruisherenklooster

SINT AGATHADe kogel is door de kerk. Vanaf komend najaar heeft het Kruisherenklooster in Sint Agatha, het oudste permanent bewoonde klooster van ons land, nieuwe bewoners.

Assisi

De vereniging is een doorstart van het Franciscaans Milieuproject, dat ruim 25 jaar geleden het licht zag in kasteel Stoutenburg, bij Amersfoort. Deze kleine woongemeenschap verbindt religieus leven met duurzaamheid, zoals de Middeleeuwse heilige Franciscus van Assisi deed.

Horeca

Ook nemen de leden van Het Groene Kloosterhuis de exploitatie van het poortgebouw met horeca op het kloosterterrein over van het nationaal Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Dit centrum zit sinds 2006 in een deel van het met leegstand bedreigde klooster aan de Maas. 

Verder wil het gezelschap naar eigen zeggen vanaf het voorjaar van 2018 activiteiten opzetten die met natuur en spiritualiteit te maken hebben. Bijvoorbeeld kruidentuinweken, retraites, stiltedagen en kookworkshops.