In zijn brief aan de Galaten schrijft Paulus: 'Vertelt u eens, u wilt u onderwerpen aan de Wet, maar luistert u wel naar de Wet?' (Galaten 4,21) Paulus wil zeggen: kent u de Wet wel?

Ora et labora, Er zullen maar weinig Nederlanders zijn die deze latijnse woorden niet kunnen vertalen. Waar ze vandaan komen is niet bekend. Wel worden ze gezien als sterk verwant aan de Regel van Sint Benedictus, de monnik die het kloosterleven van het Midden-Oosten in West Europa wortel deed schieten. Het eerste klooster was dat van Monte Cassino in Italië. naar het Westen bracht. In de loop van de tijd werd Ora et Labora als een beknopte samenvatting gezien van die regel. Later is daar  'lege' aan toegevoegd (verwijzend naar Galaten 4,21: Luistert u wel naar de Wet')  en weer later 'et invenies'  (verwijzend naar Matteüs 11, 25 - 30: ''kom naar Mij... dan zullen jullie werkelijk rust vinden'). Het is goed wanneer in onze tijd het lezen van de Schriften en het her-lezen van de Schriften wordt aanbevolen. Spiritualiteit vraagt studie.        

Lezen en Spiritualiteit