Kennismaken met John Main en Laurence Freeman

LaurenceFreeman (Londen 1951) verzorgde op 25 nov. de 19de Henri Nouwenlezing. Hij is Benedictijner monnik. Priester en geestelijk leider, opvolger van John Main, en directeur van de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie en leidt over de gehele wereld meditatiegroepen. Hij zet zich zeer actief in voor de interreligieuze dialoog en voor wereld vrede.
Hij schreef tal van boeken, waarvan "Sprekende Stilte" in Nederland veel gelezen is.
Zeker in deze tijd waarin geschreeuw, oneliners en confrontatie de boventoon hebben in het maatschappelijk discours is tegenwicht geboden door te spreken vanuit eenvoud, stilte en innerlijke rust, gericht op dialoog en wederzijds respect.