GEBED OM HUMOR Sint Thomas More

Aan het eind van de documentaire “A man of his word” van Wim Wenders, wordt paus Franciscus gevraagd naar twee voorbeelden van alledaagse schoonheid. De paus noemt er twee: een glimlach en gevoel voor humor. Waarna hij bekent dat hij elke dag, na het ochtendgebed, een gedicht van de HeiligeThomas More, de grote vriend van de priester Erasmus, leest: 

 

 

GEBED OM HUMOR 

 Geef me, Heer, een goede spijsvertering 

en ook iets om te verteren. 

 Geef me de gezondheid van lijf en leden,  

en het goede humeur dat nodig is om die zo te houden. 

 Geef me, Heer, een heilige ziel,  

die koestert wat mooi en zuiver is, 

opdat die niet bang wordt door een zonde, 

maar in Uw tegenwoordigheid de weg vindt. 

om alles weer in orde te brengen. 

 Geef mij een ziel die geen verveling kent, 

geen gemor, gezucht en geklaag 

en laat niet toe dat ik me teveel zorgen maak 

om het overheersende dat zich opdringt, dat ‘ik ’heet. 

 Geef mij, Heer, gevoel voor humor, 

verleen mij de genade om een grap te begrijpen 

opdat ik een beetje vreugde in het leven heb   

en er ook wat van aan anderen kan geven. 

Amen. 

 

The Church in numbers

Vraag uit Zweden

Een bericht uit midden Zweden,  in Bodsjö. Er wordt gekerkt wordt in een niet-katholieke kerk omdat de katholieke parochie kerk is in Sundsvall, 160 km verder. Er zijn ook diensten in Östersund in een gehuurde kerk zaterdags. maar de manier van geloven en kerk zijn van de huidige pastoor bevalt niet, erg veroordelend en kortzichtig. Er was bijna een nieuwe parochie gesticht met een nieuw te bouwen kerk! Is om allerlei redenen afgeblazen. Nu helpen we hier in Bodsjö de parochie draaiende te houden en nieuwe ideeën en verbreding te brengen, want hier is het kerkbezoek erg laag, vaak meer van degenen die voorgaan, meewerken dan bezoekers. Wij wonen in de oude pastorie naast de kerk, heb de oude tuin hersteld in oude glorie, en een rozentuin aan de zuidgevel aangelegd, dat wordt Maria's rozentuin. een tuin gewijd aan Maria, voor gebed en meditatie, of maar een moment van rust. daar komt een Mariabeeld staande voor een grote steen, met uitzicht over het meer. Daarvoor zoek ik nog een 60,90 cm groot weerbestendig Mariabeeld. Vraag: wie kan aan deze vraag uit Zweden voldoen. De vraag van Steijn Voets kwam via facebook binnen.

Wanneer u een dergelijk beeld wilt afstaan of weet waar het te koop is (voor een schappelijke prijs!) neem dan contact op met spirituaal@spineus.nl

Interview van Weelkblad Tertio met de Paus

Rome, 7 december 2016. Pope Francis has granted an interview to Tertio, a Catholic weekly newspaper in Belgium, on themes ranging from the fruits of the Jubilee of Mercy to his hopes for a synodal Church.

In the wide-ranging interview, Pope Francis reflected on the openness to transcendence inherent in the human person, the scourge of religious fundamentalism, the price of war, the Extraordinary Jubilee of Mercy, and his desire for a synodal Church.

Healthy laicité vs. laicisme

The desire to separate religion from public life, he said, “is an antiquated stance”, recalling the distinction between laicité and laicisme.

The Pope said: “There is a healthy laicité, for example, the laicité of the state. In general, a state organized on the principle of laicité [el estado laico] is a good thing. It’s better than a confessional state, because confessional states end poorly.” However, he said, laicisme “closes the doors to transcendence, both transcendence towards others and, above all, transcendence towards God”. 

Openness to transcendence, he said, “is a fundamental part of a human being”. Thus, when a political system does not respect this, it “prunes, cuts off the human person”.  

War and religious fundamentalism

Moving to the theme of war and religious fundamentalism, Pope Francis said “no religion as such can foment war”.

He said terrorism and war are not related to religion; rather, they “use religious deformations to justify their acts”.

He said “all religions have fundamentalist groups; all; even our own… But those small religious groups deform, sicken their religion, and from there they quarrel, make war, or cause division within the community, which is form of war.”  

Third World War fought piecemeal

Turning to Europe, the Holy Father said that 100 years after the First World War we are still in a state of world conflict, a “Third World War… fought piecemeal”.

“We say ‘Never again war’ but at the same time we produce weapons and sell them to those who are at war with one another.”

He said had read an economic theory which advances the idea that, when a state’s finances aren’t going well, it wages a war to balance the budget. “This is an easy way to grow rich, but the price is very steep: blood.”  

Jubilee of Mercy inspired by the Lord

An important part of the interview was dedicated to the Jubilee Year of Mercy. Pope Francis said the idea of a Year of Mercy did not come to him “in a flash”.

He said it had been prepared by his predecessors Paul VI and John Paul II, as well as by St. Faustina and the Feast of Divine Mercy Sunday.

The Pope recalled that the idea for an Extraordinary Jubilee came out in a conversation with Archbishop Rino Fisichella, President of the Pontifical Council for the Promotion of the New Evangelization.

“I felt that the Lord was asking this of me”, he said. “I don’t know how the idea formed in my heart… I believe the Lord inspired it. And evidentially it did much good.”  

Unity in diversity: a synodal Church

The interview then turned to the issue of Vatican II in the world today and the synodality of the Church.

“The Church,” he said, “is born from the base, from the community.” Thus, “there is either a pyramidal Church, in which what Peter says is done, or a synodal Church, in which Peter is Peter but he accompanies the Church and helps it grow – he listens. Further on, he learns from her and seeks to harmonize, discerning that which comes from the churches and returns it.”

The Pope said the last two Synods on the family were the “best experience of this” because they express the “unity in diversity” of the Church.

“Everyone [at the Synod] said what they thought without fear of being judged. And all actively listened, without condemning. Afterwards, we discussed like brothers in groups.”

“A synodal Church means this movement from above to below, from below to above”, affirming that the Church “needs to advance in this synodality”.  

A word for priests

Pope Francis' final reflection was for priests, whom he invited to always love the Virgin Mary, to allow themselves to be gazed upon by Jesus, and to “seek the suffering flesh of Jesus in their brothers; there you will find Jesus”. (from Vatican Radio)

Had ik Rome niet eerder moeten bezoeken??

Had ik Rome niet eerder moeten bezoeken?   Op de laatste dag van de bedevaart met de staven en de studenten van de seminaries van de bisdommen Breda, RotterdamenUtrecht vroeg een collega mij 

Vind je niet dat je Rome eerder had moeten bezoeken? Hij wist dat ik nog nooit in Rome was geweest. 

Mijn antwoord was: Nee. Ik hoef niet alles te zien en overal geweest te zijn. Er zijn genoeg foto's, films en TV-programma's die me met iets van de wereld elders laten kennismaken. Bovendien was ik bang dat ik net als Maarten Luther (hij was toen 27 jaar )geërgerd door Rome zou lopen bij het zien wat de verschillende Pontifices Maximi (i.c. de pausen) tot stand gebracht hadden en wat voor een leefstijl ze er op na hielden. De geldverkwisting bij de bouw van de St.-Pieterskerk moet toch iedereen wel in verwarring brengen!  Hoe kan een kerk zeggen dat christenen op moeten komen voor de armen en de zwakken en hen het geld, de kennis en de macht onthouden die ze nodig hebben om hun lot te verbeteren. Van paus Adriaan VI - de Nederlandse paus ten tijde van Luther - is bekend dat hij zich in de luxe van het Vaticaan niet thuis voelde. Over het tafelzilver dat de kardinalen hem bij zijn kroning aanboden zei hij: "Deze schatten zijn meer voor een koning, jullie zouden als kardinalen beter schatten voor de hemel kunnen verwerven". 

Wat Luther ervoer is ons bespaard gebleven! 

Vijftig jaar geleden was ik net zo oud als Luther. Het zou me niet verbazen als ik toen als hij bedroefd door Rome zou lopen. Verbaasd en geïrriteerd over de uitbundige en kostbare etalage van de kerk, vol pracht en praal. Dat is mij bespaard gebleven. Dankzij het doel van onze bedevaart: biddend op zoek gaan naar de bronnen van spiritualiteit met bijna dertig jonge mensen die in hun leven gekozen hebben voor een innige band met Christus en door Hem met de goede God. Hun beider Geest bezielde deze priesterstudenten en de stafleden van hun opleiding. Ook een aantal bisschoppen vergezelden ons een aantal dagen. 

Iedere dag baden we samen 's morgens en 's avonds het getijdengebed en vierden we de Eucharistie. In de Friezenkerk en de Lateraanse St.-Janskathedraal, bij het graf van St.-Paulus (buiten de Muren) en van St.-Petrus, in de Mariabasiliek en in de catacombe van Priscilla, bij het graf van Adriaen VI, plaatsen die in Rome getuigen van christelijke geloofsleven door de eeuwen heen.  

Daarnaast waren we aanwezig bij de Woensdagaudiëntie van Paus Franciscus, brachten we een bezoek aan de Congregatie voor de geloofsleer, waar kardinaal Müller ons vertelde over de werkwijze en de onderwerpen die de congregatie ter instemming aan de paus aanbieden. Daarbij noemde hij tot mijn vreugde nadrukkelijk de luthers-katholieke herdenking van de Reformatie in 2017 en wees hij op het document "Van Conflict naar Gemeenschap" dat door beide kerkgemeenschappen gezamenlijk tot stand hebben gebracht. Vervolgens gaf hij aan wat de redenen van de congregatie waren om de  voorkeur te geven aan begraven boven cremeren. 

In de namiddag en de avond bezochten we de Mariakerk van Trastevere en het centrum van de Sant Egidiobeweging, en werden we geïnformeerd over het mooie en veelzijdige werk dat de beweging op veel plaatsen in de wereld verricht. In ons land is het centrum in Amsterdam (Mozes en ronkerk) en zijn er groepen in Utrecht en Apeldoorn. Kenmerkend is voor hen een sterk ontwikkeld gemeenschappelijk gebed, waar velen aan deelnemen. Vanzelfsprekend hebben wij dat ook gedaan.  

Henk van Doorn  

Verheugd en Dankbaar dat we zo kennis konden maken met de centrale plaats waar de dienstverlening aan de universele kerk en  aan de wereld vorm krijgt 

 De staf van de priesteropleidingen en de priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht en de bisdommen Breda en Rotterdam was van 15 t/m 22 oktober 2016 op bedevaart naar Rome.

Meer info: ga naar www.Ariensinstituut.nl 

 

 

Inleiding op de instructie Ad resurgendum cum Christo (Om met Christus te verrijzen)  waar kardinaal Möller van de Congregatie voor de Geloofsleer over sprak: 

De Congregatie voor de Geloofsleer heeft in opdracht en met goedkeuring van paus Franciscus op 25 oktober een nieuw document gepubliceerd. De naam van het document (gedateerd op 15 augustus 2016) is ontleend aan de beginwoorden ervan: ‘Ad resurgendum cum Christo’ - om te verrijzen met Christus.

Het document is een instructie en geeft aanwijzingen met betrekking tot de begrafenis van overleden gelovigen en het bewaren van de as in het geval van een crematie. De naam van het document duidt aan dat de aanwijzingen zijn opgesteld in het licht van het christelijk geloof in de verrijzenis. Wat is een instructie voor een soort document? Een instructie is een verklaring van de Romeinse curie om wets­voor­schriften uit te leggen en de implementatie ervan nader uit te werken en te bepalen.

De nieuwe instructie ‘Ad resurgendum cum Christo’ van de Congregatie voor de Geloofsleer heeft een tweeledig doel. Op de eerste plaats wil het document uitleggen waarom de begrafenis van een overleden gelovige de voorkeur heeft (leerstellige en pastorale redenen op een rijtje gezet). Op de tweede plaats geeft het document een aantal normen met betrekking tot het bewaren van de as in geval van een crematie want crematie is op zich toegestaan.

Een met het bedevaartverslag corresponderende fotocollage vind je op de website van het Ariënsinstituut: www.ariensinstituut.nl

 

 

Huiswerk van de Belgische Bisschoppen

GETUIGEN, BEMOEDIGEN EN AANMOEDIGEN

De Bisschoppen van België hebben begin december 2017 hun syntheserapport, samengesteld ter voorbereiding op de bisschoppensynode over "Jongeren, geloof en het onderscheiden van roeping", gepresenteerd aan de christenen van hun land. Zij constateren dat dat tijd vraagt, energie en beschikbaarheid. Als kerkgemeenschap moeten we jongeren plaatsen en vooral mensen aanbieden die hen op hun weg kunnen begeleiden".

De synode vindt plaats van woensdag 3 oktober 2018 en duurt tot 28 oktober. Vanuit de hele wereld zijn er rapporten en online antwoorden naar Rome gezonden en die worden door het secretariaat van de synode verwerkt tot een Instrumentum laboris (werkdocument) dat de basis wordt voor de gesprekken op de synode.

Van 19 tot 24 maart vindt in Rome een pre-synodale ontmoeting met jongeren uit de hele wereld plaats. 

Of de Nederlandse bisschop de synthese van wat er aan reacties binnengekomen is zullen presenteren is niet bekend.