Wijding van vrouwen......een kiertje

In het vliegtuig op de thuisreis na de Onmoeting met de Lutherse Wereldfederatie maakte een Zweedse journaliste de opmerking dat Franciscus in Zweden was verwelkomd door het hoofd van de Lutherse kerk, een vrouw, en vroeg hem of hij dacht dat vrouwen ook in de Rooms-Katholieke Kerk zulke hoge posities zouden kunnen bekleden.

Franciscus zei daarop dat paus Johannes Paulus II daar het laatste woord over heeft gehad. Die wees in een apostolische brief in 1994 openstelling van het priesterambt voor vrouwen af. 

"Maar is dat voor altijd, voor eeuwig?", vroeg de journaliste. Het antwoord van de paus daarop luidde: "Als we de verklaring van de heilige Johannes Paulus II zorgvuldig lezen, gaat het wel in die richting."

Hoe miniem ook, het is minder absoluut dan de weergave van het verslag van de Vaticaanse persdienst. In augustus heeft de paus een commissie ingesteld om onderzoek te doen naar de rol van vrouwelijke diakens in de beginperiode van het christendom. Daaruit putten voorstanders van wijding van vrouwen tot diaken enige hoop op een grotere rol voor vrouwen in de katholieke kerk in de toekomst.

Lees hier het officiële verslag van het gesprek met de pers in het vliegtuig

 

 

 

Maria Magdalena, Apostel der apostelen!

Maria Magdalena, detail. Jan van Scorel

Maria Magdalena, een van de vrouwen die bij Jezus bleef aan het kruis, komt liturgisch en in de heiligenkalender op gelijke voet met de apostelen.

Het Vaticaan heeft op 3 juni een decreet gepubliceerd waarmee de liturgische feestdag van Maria Magdalena op 22 juli wordt opgewaardeerd. Haar feestdag komt daarmee liturgisch op dezelfde hoogte als die van de apostelen. De tekst van de mis ter ere van Maria Magdalena wordt aangevuld met een eigen prefatie, de lofprijzing waarmee het eucharistisch gebed aanvangt. Dat is slechts bij een heel beperkt aantal andere heiligen het geval. De ingreep door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en Bediening van de Sacramenten gebeurde op persoonlijk verzoek en uitdrukkelijke wens van paus Franciscus, in de context van het Heilig Jaar van Barmhartigheid.

Maria Magdalena en de leerlingen van Jezus

Volgens de evangeliën was Maria Magdalena een van de vrouwen die bij Jezus bleef toen hij gekruisigd werd. Na zijn kruisdood bleef zij wenend bij zijn graf. Zij was ook aanwezig bij de ontdekking van het lege graf en de ontmoeting van de eerste getuigen met de verrezen Heer. Ze behoorde tot de intieme kring van vertrouwelingen van Jezus. Haar bijnaam Magdalena is afgeleid van Magdala, een stadje op de westelijke oever van het Meer van Tiberias. Sommige tradities identificeren haar met de onbekende zondige vrouw waarvan Jezus de voeten zalfde (Lc 7,36-50).

Dat zij liturgisch en in de heiligenkalender op gelijke voet komt met de apostelen dankt zij aan het feit dat zij getuige is van de verrezen Christus en de eerste verkondiger van de boodschap van de opstanding van de Heer.

Vrouwen in de kerk

Deze vrouw, erkend als geliefde van Christus en door Christus zeer bemind, door de heilige Gregorius de Grote getuige van de goddelijke barmhartigheid en door de heilige Thomas van Aquino apostel der apostelen genoemd, kan door de christengelovigen van deze tijd worden herkend als paradigma van het dienstwerk van vrouwen in de Kerk”, zegt kardinaal Robert Sarah, prefect van de congregatie. De ingreep moet aansporen tot een diepere reflectie over de waardigheid van vrouwen, verduidelijkt aartsbisschop Arthur Roche, de secretaris van de congregatie. Bron: Radio Vaticana/Kathpress.at/www.kro-ncrv.nl/inspiratie

Meer info vind je HIER en HIER