JAARAGENDA ANNO DOMINI 2022

ANNUS DOMINI 2022 - Zalig Nieuwjaar!

JANUARI

za 01: Wereldvredesdag (sinds 1 januari 1967 gevierd) 

zo 02: HOOGFEEST VAN EPIFANIE (de Openbaring des Heren)  of 01 jan.

zo 09:  DOOP VAN DE HEER.

zo 16: Tweede zondag door het jaar. GEBEDSWEEK OM DE EENHEID VAN DE KERK

zo 23: Derde zondag door het jaar  DAG VAN HET JODENDOM

vr 21: Utrecht, Geertekerk. 15.30u: Oecumenelezing.

zo 24: Vierde zondag door het jaar

zo 31: Vijfde zondag door het jaar 

Bekering van de H.Paulus

Einde Internationale Gebedsweek om Eenheid

FEBRUARI

zo 02: Opdracht van de Heer in de tempel. Maria Lichtmis

 

zo 07: Vijfde zondag door het jaar

zo 14: zesde zondag door het jaar

BEGIN VAN DE HEILIGE VASTENTIJD

wo 17: Aswoensdag

zo  21: Eerste zondag van de veertigdagentijd

zo 28: Tweede zondag van de veertigdagentijd

MAART

zo 07: Derde zondag van de veertigdagentijd

wo 10: Biddag voor Gewas en Arbeid. Quatertemperdag

zo 14: Vierde zondag van de veertigdagentijd

vr 19: St.-Jozef, bruidegom van de H.Maagd Maria

zo 21: Vijfde zondag van de veertigdagentijd. 

do 25: Maria Booschap

vr 26: Dag van de martelaren in deze tijd.

DE GOEDE WEEK 

zo 28: Palmzondag

APRIL  

do 01: Witte Donderdag: Wijding HeiligeOliën

vr 02: Goede Vrijdag

za 03: Stille Zaterdag - Paaszaterdag

PAASTIJD

zo 04: PASEN - Verrijzenis van de Heer

zo 11: Beloken Pasen - Zondag van de goddelijke barmhartigheid.

zo 18: Derde zondag van Pasen

zo 25: Vierde zondag van Pasen.

MEI

zo 02: Vijfde zondag van Pasen: Dag van de Oosterse kerken

zo 09: Zesde zondag van Pasen

do13: HEMELVAART VAN DE HEER

zo 16: Zevende zondag van Pasen: Mediazondag

zo 23: PINKSTEREN, 50ste paasdaag

TIJD DOOR HET JAAR

 zo 30: Zondag na Pinksteren: H.Drieëenheid.

JUNI

do 03: Sacramenstdag: H.Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus

zo 06: Viering van Sacramentsdag (zie 03 juni). Zondag van de Eerste Communie

vr 11: H.Hart van Jezus

zo 13: Elfde zondag door het jaar

zo 20: Twaalfde zondag door het jaar: Wereldvluchtelingendag

zo 27: Dertiende zondag door het jaar

ma 29: HH Petrus en Paulus, apostelen

JULI

zo 03: Veertiende zondag door het jaar

zo 10: Vijftiende zondag door het jaar

zo 17: Zestiendse zondag door het jaar

za 23: Wijdingsdag (1963)

zo 24: Zeventiende zondag door het jaar

AUGUSTUS

zo 01: Achttiende zondag door het jaar

zo 08: Negentiende zondag door het jaar

zo 15: MARIA TENHEMELOPNEMING

zo 22: Eenentwintigste zondag door het jaar

zo 29: Tweeentwintigste zondag door het jaar

SEPTEMBER  

zo 05: Drieëntwintigste zondag door het jaar

zo 12: Vierentwintigste zondag door het jaar

zo 19: Vijfentwintigste zondag door het jaar. Begin van de Vredesweek

zo 26: Zesentwintigste zondag door het jaar

OKTOBER 

zo 03: Zevenentwintigste zondag door het jaar

zo 10: Achtentwintigste zondag door het jaar

zo 17: Negenentwintigste zondag door het jaar: Wereldwijde opening Synodaal Jaar

zo 24: Dertigste zondag door het jaar: Wereldmissiedag

zo 31: Eenendertigste zondag door het jaar

NOVEMBER  

ma 01: Allerheiligen

di 02: Allerzielen, Gedachtenis van de overledenen

wo 03: Dankdag voor het gewas. Quatertemperdag

zo 07: SINT WILLIBRORD, PATROON VAN DE NEDERLANDSE KERKPROVINCIE   

zo 14: Drieëndertigste zondag door het jaar

zo 21: CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL

ADVENT  

zo 28: Eerste zondag van de Advent

DECEMBER 

zo 05: Tweede zondag in de Advent. St.-Nicolaas

zo 12: Derde zondag van de Advent

zo 190: Vierde zondag van de Advent

za 25: KERSTMIS. GEBOORTE VAN DE HEER  

vr 31: Oudjaar.