De Catharijnekerk als kathedraal aan de aartsbisschop en zijn bisdom teruggeven...

TEKST. BEZWAARSCHRIFT   

Er is ook een handtekeningenactie gestart. Ga daarvoor naar:

PETITIE - DEELNEMERS:

en onderteken s.v.p.

 

Wat is een parochie?

 

Kardinaal Stella: De instructie schept meer duidelijkheid over het priesterambt, de reorganisatie van parochies binnen een bisdom en de mogelijke oprichting van pastorale eenheden. Priesters wordt op het hart gedrukt om met de gelovigen op weg te gaan, al bestaat daarvoor geen vast omlijnd programma. Voorbeeld is dat van Jezus die met de leerlingen van Emmaüs op weg gaat.

De kardinaal beklemtoont de voorbeeldfunctie van de priester die luistert naar jongeren en die hen kan inspireren. Hij benadrukt ook nog de noodzaak van de versterking van de initiatieven van de roepingenpastoraal.

Bron: Zenit