WEBSITES OVER CHRISTELIJKE SPIRITUALITEIT.

Het wordt steeds lastiger om een goede verwijzing te maken naar websites die een  katholieke christelijke spiritualiteit als uitgangspunt en doel hebben. Er is een sterke toename van het aantal websites, een uitwaaierende hoeveelheid onderwerpen én een steeds grotere delta van stromingen. Daarom worden op een aparte pagina een aantal belangrijke christelijke vernieuwende bewegingen bij elkaar gezet. Onder de noemer: "Men zoekt er Heil". We willen voorkomen dat de bezoekers door de bomen het bos niet meer zien! Naast de grote,  beproefde en zich steeds vernieuwende stromingen waar op deze pagina naar verwezen wordt.


Spiritualiteit: Uit de Wereldkerk

Centrum voor Parochiespiritualiteit

De Bezieling: Hedendaags leven ontmoet christelijke spiritualiteit

Geloven Thuis: Iedere maand een nieuw thema boordevol inspiratie

Benedictijnse Spiritualiteit

Carmelitaanse Spiritualiteit

Dominicaanse Spiritualiteit

Franciscaanse Spiritualiteit

Ignatiaanse Spiritualiteit

Monniken en Monialen: in de lage landen

Kerknet. Vlaanderen

Katholiek Duitsland 

Katholiek Nederland

 

IS UW OPVATTING OVER RELIGIE VERANDERD? Jazeker.Hoe kon je dat toch allemaal geloven? Vroeger vond ik het geloof achterhaald en een beetje dom. Daar ben ik echt van teruggekomen. Maar ik zie nu dat het over waarden gaat die ernstig verwaarloosd zijn. Zonder dat ik mezelf overigens religieus vind. Maar ik zie nu dat het over waarden gaat die ernstig verwaarloosd zijn. WELKE WAARDEN ZIJN DAT? De waarde van het behoren bij een gemeenschap, bij iets groters dan jezelf. De zorg voor elkaar, voor de aarde, voor de ziel ook, wat iets anders is dan de geest. Ik denk ook aan het verloren gaan van rituelen die helpen als je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. We hebben aan gemeenschapsgevoel ingeleverd. We missen een element van de zuilen, namelijk de verbinding die zij tussenlaag en hoog, arm en rijk legden. Ik denk dat mijn generatie nu een soort rouw over de schaduwzijde van de bevrjdingen het individualisme ervaart, omdat er een erosie aan de gang is van die waarden. Dat hebben we niet gezien of gewild, maar de rekening slaat ons nu in het gezicht.

 Uit een interview in de VK met Christien Brinkgreve, socioloog.

Maand van de "Spritualiteit"?

De organisatoren van deze maand: Trouw, KRO-NCRV en uitgeverij Ten Have formuleren de doelstelling van de Maand van de spiritualiteit als volgt:

------------------------------------------------------------------------------------------

Voor wie?
De Maand van de Spiritualiteit heeft als doelstelling om toegankelijk te zijn voor iedereen met interesse in spiritualiteit in de breedste zin van het woord. Ongeacht leeftijd, sekse of religieuze achtergrond.

Wat is spiritualiteit?
De Maand van de Spiritualiteit wil een breed begrip van spiritualiteit hanteren. Hierbij beperkt ze zich niet tot enkel institutionele vormen van spiritualiteit en zelfs niet tot alleen de religieuze invalshoek. De Maand wil ruimte bieden aan zowel de spiritualiteit die verbonden is met de relatie God-Mens, als aan spiritualiteit die meer verbonden is aan Levenskunst. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spiritualiteit en Inspiratie. Daar is alles voor te zeggen. Ze zijn belangrijk. Het ontbreekt velen aan idealisme, aan moed, aan enthousiasme, aan vuur, aan uitdagend vermogen, aan......

Dat de organisatoren "leentje buur" spelen bij de Kerk en het woord 'spiritualiteit' gebruiken is geen ramp. Maar toch..... niet alle voedsel is gezond. Zelfs "God" is een containerbegrip. Als we iets van Hem/Haar zeggen moeten we dat op hetzelfde moment weer ontkennen. Hij/zij is elk moment anders, elk moment nieuw. We hebben Israël en die grote Zoon uit Israël, Jezus van Nazareth, nodig om God te ontmoeten. Als de organisatoren schrijven: "ruimte bieden aan zowel de spiritualiteit die verbonden is met de relatie God-Mens, als aan spiritualiteit die meer verbonden is aan Levenskunst" dan zijn belangrijke vragen 'wie ben ik' en 'wie is die Ander/ander'? Voor een relatie heb je immers altijd minstens een ander nodig.

Op deze site beperken we ons daarom tot het zoeken, vragen, verlangen en wachten van jood, christen en moslim. In de overtuiging dat er een Ander is die ons niet vergeet, maar ons lief heeft. 

Uit de Exhortatio Apostolica "Evangelii Gaudium" van paus Franciscus, bisschop van Rome.  

No 207. Wanneer de kerkgemeenschap als geheel rustig voortgaat zonder op creatieve manier bezorgd te zijn en zonder efficiënt samen te werken voor een waardig leven van en de integratie van allen…..dreigt ze wellicht ten onder te gaan in een wereldlijke spiritualiteit die zich verbergt achter religieuze praktijken, met onvruchtbare vergaderingen of leeg gepraat. 

No 209. Jezus, de verkondiger van het Evangelie bij uitstek en het Evangelie in persoon, identificeert zich in het bijzonder met de kleinsten. Dit herinnert ons eraan dat wij Christenen allen geroepen zijn om zorg te dragen voor de meest kwetsbaren op de aarde. Maar in het huidige model van “succes” en van  “privé-recht” lijkt het niet zinvol zich in te zetten opdat zij die achter blijven, de zwakken of de minst bedeelden, hun weg kunnen vinden in het leven.

No 210 Het is absoluut noodzakelijk aandacht te schenken aan nieuwe vormen van armoede en kwetsbaarheid, waarin wij geroepen zijn de lijdende Christus te herkennen, ook als dit ons blijkbaar geen tastbare en onmiddellijke voordelen brengt: de daklozen, de drugsverslaafden, de vluchtelingen, de noodlijdende volken, de steeds eenzamere en in de steek gelaten ouderen enz. De migranten vormen voor mij een bijzondere uitdaging, omdat ik herder ben van een Kerk zonder grenzen, die zich moeder van allen voelt. Daarom spoor ik de landen aan tot een edelmoedige openheid, die in plaats van te vrezen voor de vernietiging van de lokale identiteit in staat is nieuwe culturele syntheses te bewerken. Wat zijn ze mooi, die steden die het ongezonde wantrouwen weten te overstijgen, en hen die anders zijn, integreren en die van die integratie een nieuwe factor van ontwikkeling maken! Wat zijn ze mooi, de steden die zelfs in hun architectonisch plan vol ruimtes zijn die samenbrengen, die uitnodigen tot contact en de erkenning van de ander bevorderen!  

Nu verreweg het grootste deel van de wereldbevolking in steden woont onderstreept paus Frans het verlangen van de synode dat de kerk zich moet richten  op “een volledig nieuwe cultuur die zich ontwikkelt in de steden. Dat is bij uitstek een plaats voor nieuwe evangelisatie”. In 2050 woont 70% van de wereldbevolking volgens de VN in de stad. Nu is dat al meer dan 50% (lees nr 73)  

 Nota bene:  In deze “troonrede” van de paus komt 21maal het woord “spiritualiteit” voor (naast spiritueel, geestelijk en H.Geest)