* Voorpagina                       Actuele en wisselende rubrieken  

* pagina 02:

* pagina 03:                         Inhoudsopgave

* pagina 04:                         Korte Berichten. Interessante eerdere berichten, voorzover ze niet op een andere pagina staan

* pagina 05:                          Agenda 

* pagina 06:                          Over de site

* pagina 07:                          Waar de Geest waait. Wijzers naar Beproefde en Nieuwe plaatsen en van Spiritualiteit.

* pagina 08:                          De toekomst: Groeiende tweedeling? Verzuiling de oplossing?

ALTIJD BARMHARTIG

* pagina 10:

* pagina 11:                          Barmhartig pastoraat       

* pagina 12:                          Barmhartig leven

* pagina 13:                          Barmhartig vluchten

* pagina 14:                          Barmhartig vrede           

OOK SPIRITUALITEIT                      

* pagina 20:                          1. Ora - Bid

                                           1.a. Dubbel bidden: Qui cantat, bis orat! Zingen is dubbel bidden

                                           1.b. Het Getijdengebed van de Katholieke Kerk

                                           1.c. Mijn Getijdengebed persoonlijke vormgeving

                                           1.d. Meditatie (in wording)

* pagina 21:                          2. Lege - Lees: Boeken, Tijdschriften, en besprekingen

* pagina 22:                          2. Lege - Lees: de Bijbel

* pagina 23:                          3. Labora: doe

onderwerpen in alfabetische volgorde:

* pagina 30:                          Encycliek Laudato Si

* pagina 31:                          Geroepen worden / zijn

* pagina 32:                          Groene Kerk

* pagina 33:                          Kerk en gender

* pagina 34:                          Kerk en stad

* pagina 35:                          Leven beschermen

* pagina 36:                          Kloostersluiting

* pagina 37:                          Men zoekt er heil

* pagina 38:                          1. Moderne Devotie

                                            1. Powerpoint presentatie (wordt aan gewerkt)

                                            1. Thomas Hemerken van Kempen

                                            1. Zuster Bertken

* pagina 39:                         Wat is een parochie??

* pagina 40:                          Poëzie en Geloof

* pagina 41:                          Spirituele Kerk

* pagina 42:                          Vasten

* pagina 43:                          Vrouw in de Kerk

* pagina 44:                          Zondag? Waarom?

* pagina 45:                         

WERELDWIJD BIDDEN

* pagina 50:                          Met zijn allen bidden

* pagina 51:                          Oecumene

* pagina 52:                          Willibrord

* pagina 53:                          Jodendom

* pagina 54:                          Islam

* pagina 55:                          Wereldjongeren,

* pagina 56:                          Uit de wereldkerk (zie ook p.17, p.29, p.31, p.36

VARIA (nog niet gerubriceerd)

* pagina 60:                          Gedichtenspel 1 - 4

* pagina 61:                          Onbekend - Onbemind

* pagina 62:                          Klimaattips

* pagina 63:                          Voorbeelden

* pagina 64:                          Spirituele Films - Festival St.-Michaëlkerk, De Bilt

* pagina 65:                          Rijksmuseum Catharijneconvent.

* pagina 66:                          Vanalleswat

 

Klassiek fluitmuziek "siert" de Voorpagina waarmee je de vernieuwde site opent. Wanneer je verder bladert houdt het op. Je kunt ook je luidspreker uit zetten.

De belangrijkste verbetering is de toevoeging van een inhoudsopave waarmee je een goed beeld hebt van wat er te vinden is in de verschillende rubrieken.

Natuurlijk moet er nog heel wat aangevuld en gecorrigeerd worden, al is het niet de bedoeling van deze site om welke zoekmachine of welke andere bron te vervangen of theologisch bezig te zijn. Deze site is bestemd voor ieder die geinteresseerd is in wat er op kerkelijk en christelijk vlak aan de orde en in beweging is. Dat betreft allereerst de Christelijke Spiritualiteit en de Lectio Divina. Het vertrekpunt is de zoekende en vragende mens, die luistert naar wat de Geest haar of hem in de Bijbel en de Traditie open-baart.

UW HULP IS NODIG! Stuur een berichtje naar:  htmvandoorn@spineus.nl  

wanneer u of jij

* fouten ziet

* suggesties hebt voor verbeteringen

* reageren wilt op wat je leest of ziet

* een artikel wilt schrijven dat past bij wat je op deze site tegen komt

* vindt dat onderwerpen ontbreken

* vragen hebt over de vier wegen waarlangs het Woord van God tot ons komt: de liturgie, de prediking, de theologie, het leven van de christen

* over het gebed

* etc.etc.